Regulamin

 

 
Regulamin
 
Obowiązuje od 2018-10-02 r.
 
Sklep internetowy BHP PLUS, działający pod adresem, www.artykulybhp-tczew.pl prowadzony jest przez BHP PLUS
Anetta Pydynkowska z siedzibą w Tczewie przy ul. Targowa 9, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 5931134998.
 
Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, Konto Klienta - baza zawierająca
dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta
dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne.
Punkt Odbioru
BHP PLUS Anetta Pydynkowska - punkt prowadzony przez Bhp Plus Anetta Pydynkowska, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
Administrator danych:
BHP PLUS Anetta Pydynkowska – podmiot decydujący o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności – Dokument „Polityka prywatności stosowana przez
BHP PLUS Anetta Pydynkowska z siedzibą w Tczewie w zakresie ochrony danych osobowych”
dostępny na stronie internetowej.
 
§ 1
Przyjmowanie i realizacja zamówień. 
 
Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie artykulybhp-tczew.pl Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.artykulybhp-tczew.pl 5 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych
towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany
przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie
Klienta najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców
Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w
tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie
zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: częściowa realizacja wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należności Klientom. 
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 
§ 2
Zmiany w zamówieniach.
 
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu
e-mail bhppl2@wp.pl lub telefonicznie.
 
§ 3
Ceny towarów.
 
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklep podawane są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Ceny hurtowe obowiązują dla zamówień od 2000 pln netto.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji Koszty dostawy.
 
§ 4
Czas realizacji zamówienia.
 
Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form
dostawy. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku
stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 
§ 5
Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
 
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie
możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień
płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".
 
§ 6
Reklamacje.
 
Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru,
pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
BHP PLUS Anetta Pydynkowska, ul. Targowa 9, 83-100 Tczew
Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym TUTAJ .
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka
ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 
§ 7
Prawo odstąpienia od umowy.
 
Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania
przesyłki. Klient powinien wypełnić Formularz zwrotu towaru/oświadczenie o odstąpieniu od umowy
oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Zwracane towary muszą być kompletne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu towaru/Oświadczeniem na adres:
BHP PLUS Anetta Pydynkowska, ul. Targowa 9, 83-100 Tczew
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega
zwrotowi. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy
proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.
Formularz zwrotu towaru/Oświadczenie dostępny jest TUTAJ 
Sklep internetowy BHP PLUS zastrzega sobie prawo
odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn losowych, ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca
niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 
§ 8
Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 
W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez
Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli Klient dokonał przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem e-mail na adres bhppl2@wp.pl Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:
nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub
zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2, nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 (jeden) zł, a 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie, nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6(sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie
zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu
należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych
danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędne go numeru konta.
 
§ 9
Dane osobowe.
 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w
bazie BHP PLUS oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych
przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie
zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
- archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
- obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
- windykacja należności;
- dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. Administratorem danych osobowych jest Bhp Plus Anetta Pydynkowska
z siedzibą przy ulicy Targowa 9, 83-100 Tczew, REGON 381407829 danych innych, niż wskazanych w ust. 1, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub
wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są
niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponos i odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8.
Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
a) wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze.. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
b) firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Informujemy, iż podczas korzystania z usług BHP PLUS w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://artykulybhp-tczew.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 
§ 10
Postanowienia końcowe.
 
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bhp Plus Anetta Pydynkowska Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych
danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które
uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy
posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.artykulybhp-tczew.pl Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe
ich funkcjonowanie,
Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony
Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies,
ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. )
oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.10.2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl